Nyheter

 • Foreldreundersøkelsen 2021

  Foreldreundersøkelsen for 2021 ble avsluttet i desember og nå er resultatene for både vår barnehage og bydelen klare. Alt i alt er foreldre veldig fornøyd med barnehagetilbudet både hos oss og i resten av bydelen. Tilfredshet totalt: ligger i år på 4,8, det er samme skår som i fjor. Bydelen ligger på 4,5 Svaralternativene er fra 1 svært misfornøyd til 5, svært fornøyd

  24.01.2022 13.42
 • Årsplan 2022

  Her kan du lese barnehagens årsplan for 2022.

  18.01.2022 10.35
 • Planleggingsdager 2022

  I 2022 har vi fem planleggingsdager. 3. januar, 19. april, 27. mai, 19. august og fredag 14. oktober. Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.

  20.12.2021 15.08
 • Vår progresjonsplan

  Her finner du vår progresjonsplan for barna i Kragskogen barnehage.

  02.03.2021 09.41
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...