Planleggingsdager 2023/2024

Dette barnehageåret har vi følgende planleggingsdager:

Dette barnehageåret har vi følgende planleggingsdager:

18. august, fredag
13. oktober, fredag
2. januar, tirsdag
2. april. tirsdag
10. mai, fredag