Velkommen til åpen dag for nye barnehagesøkere!

Vi arrangerer "Åpen dag" for barnehagesøkere 14. og 15. februar kl. 13-14. Det vil være mulighet for å se barnehagens lokaler, og få svar på spørsmål rundt barnehagens drift og pedagogikk. For at vi skal vite hvor mange som kommer ønsker vi at dere tar kontakt med barnehagen i forkant for påmelding. Send en mail til post@kragskogenbarnehage.no eller ring og snakk med Lena eller Linn N på tlf.nr 934 70 559