Naturgruppa

Naturgruppa består av de eldste barna, og to - tre ansatte. Vi møtes vanligvis tirsdager og torsdager fra 9.30 til 14.30. Vi er mye ute på tur, men er også i barnehagen. I barnehagen bruker vi mye av tiden på Aktivitet Mestring Glede, et skoleforberedende opplegg, enkle eksperimenter og lek. Barna på Naturgruppa er med på skiskole med Skiforeningen og får svømmekurs på SATS Røa.