Jubileum

Kragskogen barnehage startet opp i 1998, og har feiret både 10- og 20års-jubileum!