Barnehagens fem viktigeste mål

Barna hos oss skal:

* oppleve omsorg, trygghet og humor

* få interesse for å lære og å skape

* oppleve å være en god venn

* oppleve gjensidig respekt og anerkjennelse

* oppleve motgang og mestring gjennom utfordringer

 

Vi voksne i barnehagen vil ha disse 5 målene i bakhodet, i vårt daglige arbeid med barna!