Inne i barnehagen

Vi har fire avdelinger, kjøkken, gymrom og sanserom.