Blomsterenga

På Blomsterenga er vi 12 barn fra 1-3 år og 4 voksne. Det er to pedagogiske
ledere og to fagarbeidere.