Nyhetsarkiv

 • Årsplan 2024

  Her kan du lese barnehagens årsplan for 2024

 • Velkommen til åpen dag for nye barnehagesøkere!

  Vi arrangerer "Åpen dag" for barnehagesøkere 14. og 15. februar kl. 13-14. Det vil være mulighet for å se barnehagens lokaler, og få svar på spørsmål rundt barnehagens drift og pedagogikk. For at vi skal vite hvor mange som kommer ønsker vi at dere tar kontakt med barnehagen i forkant for påmelding. Send en mail til post@kragskogenbarnehage.no eller ring og snakk med Lena eller Linn N på tlf.nr 934 70 559

 • Foreldreundersøkelsen 2023

  Foreldreundersøkelsen for 2023 ble avsluttet i desember og nå er resultatene for både vår barnehage og bydelen klare. Alt i alt er foreldre veldig fornøyd med barnehagetilbudet både hos oss og i resten av bydelen. Tilfredshet totalt: ligger i år på 4,9. Bydelen ligger på 4,6. Det er litt opp fra ifjor.
  Svaralternativene er fra 1 svært misfornøyd til 5, svært fornøyd

 • Vår progresjonsplan

  Her finner du vår progresjonsplan for barna i Kragskogen barnehage.

 • Planleggingsdager 2023/2024

  Dette barnehageåret har vi følgende planleggingsdager:

 • Spirende Oslo

  For sesongen 2022 fikk vi tilskudd til urbant landbruk fra Spirende Oslo på 20 000kr. Dette har vi brukt til å få bygget en ny plantekasse i grønnsakshagen vår. Vi har også kjøpt inn jord, bokashi-utstyr, frø og redskaper, og kommer til å få glede av tilskuddet i mange sesonger framover. Dyrkegleden er stor, og barna får oppleve hvor maten kommer fra!

 • Kragskogens Sveler

  På julebasarene de siste årene har mange av dere spurt etter oppskrift på svelene vi steker på basaren, her kommer den!