Fuglekassa

På Fuglekassa er vi 18 barn fra 3-6 år og 3 voksne.
På avdelingen er vi en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent.

Vi legger vekt på: Trivsel, empati, mestring, selvstendighet, vennskap, lek, samhørighet og turer.


Vi vil at alle barna skal ha en innholdsrik og morsom hverdag i barnehagen.