Velkommen

Velkommen til Kragskogen Barnehage. Åpningstider: Mandag til fredag 7.30-17.00. Tlf: 22 14 26 99

Hvis du ringer barnehagens vanlige telefonnummer 22 14 26 99

får du et sentralbord, og kan velge hvor du vil bli satt over.

 

Her kommer man direkte til avdelingene:

Hiet : 934 70 593

Blomsterenga: 934 70 594

Skogen: 934 70 612

Fuglekassa: 934 70 617

 

Kragskogen barnehage er en privat 4 avdelings barnehage bygget og etablert i 1998.

Barnehagen er organisert som et andelslag, og vi har for tiden 66 barn i alderen 1- 6 år.

Vi har store lyse lokaler og ligger i et grønt og bilfritt område i Vestre Aker bydel.