Uteområdet vårt

Barnehagen ligger fint til i et bilfritt nærmiljø, med skog både innenfor og utenfor gjerdet.