Vedtekter

Nye vedtekter ble vedtatt på barnehagens årsmøte 6.4.16. Det er ikke store forandringer, men en tilpassing til faktisk praksis på noen områder, og en full gjennomgang av språk. Følg linken under for å lese de nye vedtektene.