Foreldreundersøkelsen 2022

Foreldreundersøkelsen for 2022 ble avsluttet i desember og nå er resultatene for både vår barnehage og bydelen klare. Alt i alt er foreldre veldig fornøyd med barnehagetilbudet både hos oss og i resten av bydelen. Tilfredshet totalt: ligger i år på 4,7. Bydelen ligger på 4,5 Svaralternativene er fra 1 svært misfornøyd til 5, svært fornøyd

Evaluering av foreldreundersøkelsen på huset, og bruk av resultatene:
Alle avdelingene har fått resultatene avdelingsvis. Vi har også sammenlignet med fjoråret og med bydelen. Avdelingene sert på punkter fra 2021 som de har jobbet ekstra med og sammenlignet med resultatet fra desember 2022. Utfra samtaler og gjennomgang skal avdelingene plukket ut to punkter de vil jobbe mer med i 2023. Selv om vi skårer høyt og er fornøyd med resultatene kan vi alltid bli bedre! Foreldreundersøkelsen er en viktig kilde til å se foreldrefølt kvalitet og vi setter stor pris på at så mange som mulig er med og svarer!I desember 2022 hadde vi en svarprosent på 69,7 %
Bydelen hadde svarprosent på 70,3 %

Kort oppsummering:

Ute og inne miljø: Jevnt over like fornøyd og 0,1 mer fornøyd enn i fjor.
4,2 til 4,7 i snitt. Bydelen ligger her på 3,8 til 4,5

Relasjon mellom barn og voksne: Her har snittet gått litt ned fra i fjor 4,3 og 4,8 på alle spørsmål i denne gruppen. Her ligger bydelen på 4,0 til 4,8

Barnets trivsel: Her skårer vi også høyt 4,7 og 4,8 på alle spørsmål. Bydelen skårer også høyt med 4,8 og 4,7 på disse spørsmålene.

Informasjon: Her har vi gått litt opp på spørsmål om informasjon ligger nå på 4,4 og 4,5. Bydelen ligger på 4,4 

Barnets utvikling: Ligger høyt på 4,7 til 4,8 i år. Bydelen ligger på 4,6 til 4,8.

Medvirkning: 4,3 til 4,5 Dette er et punkt vi fortsatt kan synliggjøre bedre, har gåttopp 0,1 fra ifjor. 

Henting og levering: Som i fjor 4,6 og 4,5.

Tilvenning og skolestart: 4,0 på hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart, dette er litt dårligere enn i fjor, så det må vi se på.  Vi skårer 4,7 på hvordan barnehagen ivaretar barnet under tilvenning. I bydelen svarer foreldrene også snitt på 4,3 på skoleforberedelse, og ligger litt under oss på tilvenning med 4,6 i snitt.