Foreldreundersøkelsen 2020

Resultatene fra høstens foreldreundersøkelse er kommet, og vi er veldig glade for at vi har så fornøyde foreldre! Se resultatene her.

Svarprosenten var på 95, og Tilfredshet på 4,8. En oppsummering av resultatene kan du se her: 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/foreldreundersokelsen-i-barnehager--resultater-etter-fylke/