Planleggingsdager 2021

I 2021 har vi fem planleggingsdager. 15. januar, 6. april, 14. mai, 13. august og en dag i oktober. Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.